Neptú

L'observació de Neptú és encara més difícil que la d'Urà: encara està més llunyà, amb la qual cosa la seva mida aparent és encara més petita, de 2.4 segons d'arc; és molt difícil intentar obtenir-ne detalls. La seva baixa lluminositat, unit a que està aquests anys molt baix sobre l'horitzó, fa que sigui difícil de localitzar, i que sovint les webcams no modificades no tinguin prou sensibilitat per prendre'n imatges. La situació es complica més perquè quan està més alt està cap al Sud, i l'horitzó sud de l'observatori, que cau sobre el mar, té sovint boirines que compliquen més la visibilitat.

Galeria d'imatges

Any 2008