Eleccions a Junta (setembre 2013)

Aquest any 2013 cal fer eleccions a Junta directiva. D'acord amb la normativa, durant el mes de juliol es va enviar la informació als socis, i un cop passat el termini de presentació de les candidatures, només se n'ha presentat una.

D'acord amb els estatuts (article 14.6), com que només hi ha una candidatura, aquesta queda automàticament escollida. Tot i així, s'ha de fer la ratificació en l'Assemblea General que es farà el 28 de setembre, on es farà també la presa de possessió dels càrrecs.

S'adjunta aquí el programa breu de l'única candidatura presentada.