Memòries anuals d'activitats

Cada any es fa una memòria de les activitats realitzades pel grup. Un exemplar es lliura a l'Ajuntament de Tiana. S'inclouen aquí perquè els socis les puguin consultar.