Catàleg d'Arp de galàxies peculiars

En 1966, l’astrònom americà Halton Arp va publicar l’Atlas of Peculiar Galaxies, un catàleg de galàxies de característiques poc habituals, així com de grups de galàxies. Consta de 338 objectes.

L’objectiu d’Arp era proporcionar exemples a la resta d’astrònoms perquè poguessin fer estudis sobre l’evolució de les galàxies. En l’actualitat aquest catàleg es considera un compendi d’exemples de galàxies en interacció.

Com que en els anys 60 no es coneixía la natura de moltes de les galàxies que composen l’Atlas, l’Arp les va dividir en cinc categoríes en funció de la seva aparença:

I- Galàxies espirals (Arp 1 - Arp 101)
II- Galàxies el·líptiques i similars (Arp 102 - Arp 145)

III- Galàxies amorfes (Arp 146 - Arp 268)
IV- Galàxies dobles i múltiples (Arp 269 - Arp 332)
V- Miscel·lània (Arp 333 - Arp 338)

L’objectiu d’aquest projecte és prendre imatges de tots els components del catàleg que siguin visibles des de Tiana, ja sigui des de l’observatori o pels socis amb els seus mitjans.

Actualment aquest projecte, que ha començat al febrer de 2019, està en progrés.

Cliqueu en una de les categoríes del catàleg per trobar més informació i veure les imatges que anem prenent.