Observacio publica 27 de juny

1 post / 0 new
Log in or register to post comments
Thu, 25/06/2009 - 20:33 #1
Griselda
Griselda's picture

Observacio publica 27 de juny

[size=200][color=#0000BF]Música i astronomia[/color][/size]

[size=150]Dissabte 27 de juny a les 22:00 hores[/size]

En primer lloc, veurem muntatges de videos astronòmics amb música.
Després fruirem de les constel·lacions d'estiu a simple vista i, si tenim sort, podrem veure algun meteor de la pluja de les Bootides!