L'ESA demana ajut per processar imatges de Mart

1 post / 0 new
Log in or register to post comments
Sat, 19/12/2009 - 13:09 #1
rbosque

L'ESA demana ajut per processar imatges de Mart

Hola a tothom
L'ESA té en òrbita de Mart la nau Mars Express. Un dels seus instruments és la Mars Monitoric Camera (VMC) que pren imatges del planeta quan està en els punts més allunyats de la seva òrbita (quan s'apropa més es gira per poder utilitzar altres instruments).
Cada dia va prenent moltes imatges, que es poden descarregar. Segons diuen, conviden a aficionats a processar les imatges i a enviar-hi el resultat; les que queden millor les posen a la seva pàgina web.
Podeu trobar més informació aquí:
http://webservices.esa.int/blog/post/6/487

Ramón