Imatges dels satèl·lits de Saturn fets per la Cassini

1 post / 0 new
Log in or register to post comments
Sat, 14/06/2008 - 13:52 #1
rbosque

Imatges dels satèl·lits de Saturn fets per la Cassini

Hola,
La sonda Cassini està fent imatges de Saturn i desl seus satèl·lits. alguns d'ells són petits i no havíen estat fotografiats abans. Aqui teniu algunes fotografies i els enllaços corresponents. SI aneu a la pàgina trobareu més informació, i podreu veure les imatges amb més ressolució. Per cada satèl·lit us he posat el diàmetre, perquè en tingueu una idea.

Ramón

- Telesto (24 Km ): http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/image-details.cfm?imageID=1997

IMAGE(http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/moons/images/PIA07702-br500.jpg)

- Epimeteu (116 Km ): http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/image-details.cfm?imageID=2920

IMAGE(http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/moons/images/PIA09813-br500.jpg)

- Atles (39 x 18 Km) i Pan (33 x 21 Km): http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/image-details.cfm?imageID=2865

IMAGE(http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/moons/images/PIA08405-br500.jpg)

- Calipso (24 Km): http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/image-details.cfm?imageID=1854

IMAGE(http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/moons/images/PIA07633-br500.jpg)

- Elena (32 Km): http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/image-details.cfm?imageID=2711

IMAGE(http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/moons/images/PIA09015-br500.jpg)

- Janus (181 Km): http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/image-details.cfm?imageID=3027

IMAGE(http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/moons/images/PIA09872-br500.jpg)

- Pandora (84 Km): http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/image-details.cfm?imageID=1853

IMAGE(http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/moons/images/PIA07632-br500.jpg)

- Pol·lux (Polydeuces) (3 Km): http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/image-details.cfm?imageID=2183

IMAGE(http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/moons/images/PIA08209-br500.jpg)

- Prometeu (102 Km): http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/image-details.cfm?imageID=1611

IMAGE(http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/moons/images/PIA07549-br500.jpg)