Oposició de Mart 2016

3 posts / 0 new
Log in or register to post comments Last post
Sat, 19/03/2016 - 23:46 #1
rbosque

Oposició de Mart 2016

El proper dia 22 de maig tindrà lloc l'oposició de Mart; està compresa entre les conjuncions de 14 de juny de 2015 i 27 de juliol de 2017.

D'any en any el diàmetre aparent de cada oposició va sent cada cop més gran; com a exemple, en l'oposició anterior (8 d'abril de 2014) només de 15.1", mentre que aquest cop arribarà a 18.4". Aquesta tendència continuarà en la propera oposició que tindà lloc el dia 27 de juliol de 2018, en que arribarà a 24.3", pràcticament al màxim diàmetre que pot assolir. En properes campanyes la tendència s'invertirà, amb diàmetres màxims cada cop més petits.

Desafortunadament, a mida que el diàmetre màxim augmenta, l'alçada màxima que pot agafar sobre 'horitzó va sent cada cop més petita: 43º en 2014, però només 27º en 2016. Això fa que la turbulència sigui molt més elevada, la qual cosa dificultarà la seva observació. A l'any 2018 encara serà pitjor (23º d'alçada màxima en l'oposició), per començar a millorar en campanyes posteriors.

En aquesta ocasió Mart està orientat de manera que ens presenta l'hemisferi Nord, que està en ple estiu; per aquest motiu cal esperar que el casquet polar vagi disminuint la seva mida.

Proposem anar penjant en aquest fòrum, com resposta a aquest missatge, les imatges de Mart que anem prenent, tant des de l'observatori com tots els socis que vulguin participar amb el seu material. Un cop estigui finalitzada la campanya penjarem les imatges a la wev i farem un treball de síntesi.

Sun, 20/03/2016 - 21:27
rbosque

Re: Oposició de Mart 2016

En la següent taula s'indiquen, per diferentes dates, el diàmetre aparent del planeta (en segons d'arc), l'hora de sortida, culminació i posta (en temps civil), i l'altura que tindrà el planeta a les 22 hores:

Data Diàmetre Sortida Culminació Posta Alçada 22h 1/4/2016 11.8" 00:49 05:34 10:19 --- 1/5/2016 16.1" 22:52 03:37 08:17 --- 1/6/2016 18.6" 20:08 00:55 05:36 16º 1/7/2016 16.4" 17:46 22:29 03:16 27º 1/8/2016 12.9" 16:19 20:55 01:33 24º 1/9/2016 10.4" 15:31 19:56 00:23

A començaments d'abril el planeta ja és prou gran com per mostrar detalls a través del telescopi, però encara trigarà molt en pujar prou com per poder-lo observar en bones condicions; cal fotografiar-lo a la matinada, abans de que surti el Sol. Amb l'horari que fem a l'observatori, proposem començar la campanya (observació visula i presa d'alguna imatge) el divendres 6 de maig. El gruix de la campanya es pot començar a partir del 20 de maig, coincidint amb l'oposició, fins el 15 de juliol. A partir d'aqui el diàmetre aparent va disminuït, i es proposa anar fent imatges fins el 9 de setembre, ja que encara està prou alt quan es fa fosc, tot i que el seu diàmetre aparent ja haurà disminuït fins els 10 segons d'arc.

Ramón Bosque
Astronomia Amateur (3a edició): http://sites.google.com/site/ramonbosque

Tue, 24/05/2016 - 23:39
rbosque

Re: Oposició de Mart 2016

El dia 20 de maig es va prendre la primera imatge de la campanya. L'estabilitat de la nit era molt bona, tal i com va quedar pales amb les fotografies de Júpiter que es van fer el mateix dia, i que es mostren a la corresponent secció del fòrum.

IMAGE(https://dl.dropboxusercontent.com/u/23804686/forums/mart2016/mart_3_0002%2016-05-21%2000-40-18_g4_ap59.png)

Dades de la imatge:
Dia: 21/5/2016 Hora (T.C.): 00:40 (dia 20/5/2016, 22:40 T.U.)
Telescopi: Celestron 8 Càmera: TIS DBK 31AU03.AS
Alçada del planeta:
Diàmetre aparent:
Meridià central:
Descripció de la imatge: (E. Monreal) A la part de dalt a l'esquerra es pot apreciar Elysium (la taca clara que hi ha a l'extrem del disc) i Trivium Charontis (la taca fosca al costat d'Elysium). A la part inferior es pot veure Mare Sirenum. Finalment la taca clara una mica cmunt i a la dreta del centre és Olympus Mons; o, de fet, els núvols que hi ha sobre el volcà.

Es mostra aquí la zona de Mart visible amb la imatge, amb els noms dels detalls geografics, fet amb el programa Mart Profiler de la revista Sky and Telescope:

IMAGE(https://dl.dropboxusercontent.com/u/23804686/forums/mart2016/Mart20160521.jpg)

Ramón Bosque
Astronomia Amateur (3a edició): http://sites.google.com/site/ramonbosque