Properes observacions públiques?

1 post / 0 new
Log in or register to post comments
Mon, 14/06/2010 - 19:31 #1
David
David's picture

Properes observacions públiques?

Hola!

Per questions organitzatives....algú sap els dies d'observacions públiques programades pels mesos de juliol i setembre?