Al Sol li ha sortit una piga gran...

1 post / 0 new
Log in or register to post comments
Tue, 13/09/2011 - 20:11 #1
Mira
Mira's picture

Al Sol li ha sortit una piga gran...

Aquests dies sembla que hi ha una taca solar força gran:
http://mizar.blogalia.com/historias/70395