Oposició de Mart 2014

16 posts / 0 new
Log in or register to post comments Last post
Thu, 01/05/2014 - 22:51 #1
rbosque

Oposició de Mart 2014

Durant l'any 2014, Mart està tenint una oposició afhėlica. La data de l'oposició ha estat el 8 d'abril, però la mínima distància a la terra s'ha assolit el 14 d'abril. El diàmetre màxim aparent ha estat de 15.2 segons d'arc. Donades les òrbites de Mart i de la Terra, el diàmetre aparent del primer varia molt ràpidament. Així, el 29 de maig haurà baixat a 12", el 23 de juny a 10", i el 29 de juliol a 8".

En aquesta ocasió, al igual que en totes les oposicions afhèliques, Mart està orientat de manera que ena presenta l'hemisferi nord principalment. El dia 15 de febrer va començar l'estiu a l'hemisferi Nord, el 23 de juny s'arriba a la meitat d'estiu, i el 18 d'agost començarà la tardor.

Hem començat a prendre imatges de Mart, que anirem penjant aquí. La idea seria anant prenent amb mes freqüència fins a final de juny, i continuar prenent-ne alguna fins finals de juliol, per seguir l'evolució estacional. A partir d'aquí el planeta serà molt petit i es veurà molt baix... El dia 1 d'agost el diàmetre aparent serà de 7.9 segons d'arc, i a les 21:30 hores (mitja hora desprès de pondre's el sol) l'alçada sobre l'horitzó serà de tant sols 26 graus, i per tant serà difícil obtenir bones imatges.

A continuació es mostren dues figures que il·lustren l'evolució de la campanya; s'aniran actualitzant a mesura que es tinguin més resultats

A la figura 1 es mostra en blau com varia el diàmetre aparent de Mart (en segons d'arc) en funció de la data; els punts vermells corresponen als díes en que s'han fet imatges

IMAGE(https://dl.dropboxusercontent.com/u/23804686/forums/mart2014/Mart2014.png)

A la figura 2 mostra per quins meridians centrals s'han pogut prendre imatges. L'objectiu, evidentment, és poder fotografiar tot l'interval, és a dir, de 0 a 360 graus.

IMAGE(https://dl.dropboxusercontent.com/u/23804686/forums/mart2014/Mart2014b.png)

Thu, 01/05/2014 - 23:29
rbosque

Re: Oposició de Mart 2014

La primera imatge de la campanya es va prendre el divendres 4 d'abril, durant la reunió habitual. Després d'haver fotografiat Júpiter el Mario, la Pilar i la Palmira van començar amb Mart. Malgrat estava relativament baix s'aprecien força detalls.

Data: 4 d'abril, 23:23 h (temps civil).
Alçada del planeta: 27º
Diàmetre aparent: 14.9"
Meridiá central: 64.6 º
Telescopi: Celestron 8, barlow x3

IMAGE(https://dl.dropboxusercontent.com/u/23804686/forums/mart2014/marte_2_0018%2014-04-04%2023-23-37.jpg)

Descripció:

Ramón Bosque
Astronomia Amateur (3a edició): http://sites.google.com/site/ramonbosque

Thu, 01/05/2014 - 23:37
rbosque

Re: Oposició de Mart 2014

El dissabte 5 d'abril, la Georgina, el Joan, el Josep Maria i el Ramón van pujar per prendre imatges de Júpiter, Mart, la Lluna i Gamma Leonis. Aquesta és una de les imatges de Mart, amb una atmosfera molt estable

Data: 6 d'abril, 00:39 h (temps civil).
Alçada del planeta: 38º
Diàmetre aparent: 15.0"
Meridiá central: 77.0 º
Telescopi: Celestron 8, barlow x3

IMAGE(https://dl.dropboxusercontent.com/u/23804686/forums/mart2014/mart_3_0028%2014-04-06%2000-39-46.jpg)

Descripció:

Ramón Bosque
Astronomia Amateur (3a edició): http://sites.google.com/site/ramonbosque

Fri, 02/05/2014 - 00:34
rbosque

Re: Oposició de Mart 2014

El diumenge 6 d'abril, el Ramón i la Griselda van passar una estona per l'obsevratori per fotografiar Júpiter i Mart. Mart estava encara massa baix.

Data: 4 d'abril, 23:23 h (temps civil).
Alçada del planeta: 22º
Diàmetre aparent: 15.0"
Meridiá central: 37.7 º
Telescopi: Celestron 8, barlow x3

IMAGE(https://dl.dropboxusercontent.com/u/23804686/forums/mart2014/mart_3_0019%2014-04-06%2022-34-37%20b.jpg)

Descripció:

Ramón Bosque
Astronomia Amateur (3a edició): http://sites.google.com/site/ramonbosque

Fri, 02/05/2014 - 00:39
rbosque

Re: Oposició de Mart 2014

El 15 d'abril van pujar el Nacho i el Ramón. La més gran alçada de Mart sobre l'horitzó va contribuir a que les imatges presentessin força detalls.

Data: 15 d'abril, 22:33 h (temps civil).
Alçada del planeta: 31º
Diàmetre aparent: 15.2"
Meridiá central: 319.2 º
Telescopi: Celestron 8, barlow x3

IMAGE(https://dl.dropboxusercontent.com/u/23804686/forums/mart2014/mart_3_0001%2014-04-15%2022-33-26.png)

Descripció:

Ramón Bosque
Astronomia Amateur (3a edició): http://sites.google.com/site/ramonbosque

Fri, 02/05/2014 - 00:49
rbosque

Re: Oposició de Mart 2014

El 16 d'abril va pujar el Ramón... mentre feien la semifinal de la Champions Wink

Data: 16 d'abril, 22:24 h (temps civil).
Alçada del planeta: 30º
Diàmetre aparent: 15.2"
Meridiá central: 308 º
Telescopi: Celestron 8, barlow x3

IMAGE(https://dl.dropboxusercontent.com/u/23804686/forums/mart2014/mart_3_0006%2014-04-16%2022-24-32_castr.png)

Descripció:

Ramón Bosque
Astronomia Amateur (3a edició): http://sites.google.com/site/ramonbosque

Fri, 02/05/2014 - 00:51
rbosque

Re: Oposició de Mart 2014

El 17 d'abril van pujar el David, el Josep Maria i el Ramón.

Data: 16 d'abril, 22:24 h (temps civil).
Alçada del planeta: 30º
Diàmetre aparent: 15.2"
Meridiá central: 308 º
Telescopi: Celestron 8, barlow x3

IMAGE(https://dl.dropboxusercontent.com/u/23804686/forums/mart2014/mart_3_0002%2014-04-17%2022-12-11.png)

Descripció:

Ramón Bosque
Astronomia Amateur (3a edició): http://sites.google.com/site/ramonbosque

Fri, 02/05/2014 - 00:53
rbosque

Re: Oposició de Mart 2014

El 25 d'abril durant la reunió habitual, es van poder prendre algunes imatges:

Data: 26 d'abril, 00:33 h (temps civil).
Alçada del planeta: 45º
Diàmetre aparent: 14.9"
Meridiá central: 261 º
Telescopi: Celestron 8, barlow x3

IMAGE(https://dl.dropboxusercontent.com/u/23804686/forums/mart2014/mart_3_0004%2014-04-26%2000-33-29.png)

Descripció:

Ramón Bosque
Astronomia Amateur (3a edició): http://sites.google.com/site/ramonbosque

Fri, 02/05/2014 - 00:58
rbosque

Re: Oposició de Mart 2014

El dia 26 es va fer la Nit d'Estels, amb una observació pública, Es va aprofitar per intentar prendre alguna imatge, però les condicions atmosfèriques eran nefastes; de fet, no es va poder observar en condicions.

Data: 26 d'abril, 21:41 h (temps civil).
Alçada del planeta: 32º
Diàmetre aparent: 14.8"
Meridiá central: 210 º
Telescopi: Celestron 8, barlow x3

IMAGE(https://dl.dropboxusercontent.com/u/23804686/forums/mart2014/mart_3_0005%2014-04-26%2021-41-53.png)

Descripció:

Ramón Bosque
Astronomia Amateur (3a edició): http://sites.google.com/site/ramonbosque

Mon, 12/05/2014 - 00:35
rbosque

Re: Oposició de Mart 2014

El divendres 2 de maig van pujar el Josep Maria, el Joan i el Ramón. Tot i que les condicions no eren massa bones, amb força turbulència, es van poder prendre algunes imatges.

Data: 2 de maig, 23:05 h (temps civil).
Alçada del planeta: 44º
Diàmetre aparent: 14.4"
Meridiá central: 178 º
Telescopi: Celestron 8, barlow x3

IMAGE(https://dl.dropboxusercontent.com/u/23804686/forums/mart2014/mart_3_0001%2014-05-02%2023-05-33%20b.png)

Data: 3 de maig, 00:12 h (temps civil).
Alçada del planeta: 45º
Diàmetre aparent: 14.4"
Meridiá central: 194 º
Telescopi: Celestron 8, barlow x3

IMAGE(https://dl.dropboxusercontent.com/u/23804686/forums/mart2014/mart_3_0004%2014-05-03%2000-12-08%20b.png)

Ramón Bosque
Astronomia Amateur (3a edició): http://sites.google.com/site/ramonbosque

Mon, 12/05/2014 - 00:43
rbosque

Re: Oposició de Mart 2014

El dia 9 de maig, divendres, l'estabilitat de la imatge era molt bona; es van poder prendre imatges de Mart, així com de Saturn.

Data: 9 de maig, 23:39 h (temps civil).
Alçada del planeta: 45.5º
Diàmetre aparent: 13.8"
Meridiá central: 123 º
Telescopi: Celestron 8, barlow x3

IMAGE(https://dl.dropboxusercontent.com/u/23804686/forums/mart2014/mart_3_0003%2014-05-09%2023-39-25.png)

Data: 10 de maig, 01:36 h (temps civil).
Alçada del planeta: 36º
Diàmetre aparent: 13.8"
Meridiá central: 152 º
Telescopi: Celestron 8, barlow x3

IMAGE(https://dl.dropboxusercontent.com/u/23804686/forums/mart2014/mart_3_0009%2014-05-10%2001-36-30.png)

Ramón Bosque
Astronomia Amateur (3a edició): http://sites.google.com/site/ramonbosque

Thu, 15/05/2014 - 18:55
astroelectronic@
astroelectronic@'s picture

Re: Oposició de Mart 2014

Hola equipo.

Enhorabuena por las imágenes, algunas son realmente buenas. Parece incluso que se aprecia lo que puede ser una tormenta de polvo.

Fri, 16/05/2014 - 12:14
rbosque

Re: Oposició de Mart 2014

Sí, hay algunas imagenes buenas. Se nota mucho la estabilidad de la atmósfera y la altura del planeta.
En algunos casos podrán mejorar si se vuelven a procesar.
En uno de los ultimos números de la revista sky and telescope dan consejos sobe e como tomar imagenes: en color. Algunos trucos ya los conocíamos, otros son nuevos.

Ramón Bosque
Astronomia Amateur (3a edició): http://sites.google.com/site/ramonbosque

Wed, 02/07/2014 - 23:09
rbosque

Re: Oposició de Mart 2014

El 16 de maig va venir un bon grup de socis, així com els companys de l'agrupació de Calella. A més de fer observació visual es van prendre un parell d'imatges cap a les 23 hores, pràcticament en el mokent que va culminar. També es va prendre una imatge molt més tard, passades les dues, quan el planeta ja era molt bai sobre l'horitzó oest, amb la qual cosa la turbulència havia augmentat molt.

Data: 16 de maig, 22:58 h (temps civil).
Alçada del planeta: 46º
Diàmetre aparent: 13.2"
Meridiá central: 50 º
Telescopi: Celestron 8, barlow x3

IMAGE(https://dl.dropboxusercontent.com/u/23804686/forums/mart2014/mart_3_0002%2014-05-16%2022-58-19%20ret.png)
Data: 17 de maig, 02:19 h (temps civil).
Alçada del planeta: 25º
Diàmetre aparent: 13.2"
Meridiá central: 99 º
Telescopi: Celestron 8, barlow x3

IMAGE(https://dl.dropboxusercontent.com/u/23804686/forums/mart2014/mart_3_0004%2014-05-17%2002-19-04.png)

Ramón Bosque
Astronomia Amateur (3a edició): http://sites.google.com/site/ramonbosque

Wed, 02/07/2014 - 23:13
rbosque

Re: Oposició de Mart 2014

El dissabte 17 de maig també es van intentar prendre imatges de Mart, però la turbulència era elevada i només es va poder prendre una:

Data: 17 de maig, 22:40 h (temps civil).
Alçada del planeta: 46º
Diàmetre aparent: 13.1"
Meridiá central: 37 º
Telescopi: Celestron 8, barlow x3

IMAGE(https://dl.dropboxusercontent.com/u/23804686/forums/mart2014/mart_3_0001%2014-05-17%2022-40-05%20c.png)

Ramón Bosque
Astronomia Amateur (3a edició): http://sites.google.com/site/ramonbosque

Wed, 02/07/2014 - 23:22
rbosque

Re: Oposició de Mart 2014

Les condicions atmosfèriques no han acompanyat gaire, i ha passat gairebé un mes fins que s'ha tornat a prendre imatges. Ara ja es pot aprofitarnomés el començament de la nit, ja que el planeta culmina abans de fer-se completament fosc, i el diàmetre aparent ha disminuït molt. La fase és molt aparent. Aquestes imatges serveixen per poder comparar les mateixes zones prèviament fotografiades, per veure si es produeixen variacons a mesura que va avançant l'estiu marcià.
El día 9 de juny, aprofitant que vaig pujar a l'observatori a buscar un tester que havia deixat, vaig prendre una imatge de Mart:

Data: 17 de maig, 22:40 h (temps civil).
Alçada del planeta: 40º
Diàmetre aparent: 11.0"
Meridiá central: 185 º
Telescopi: Celestron 8, barlow x3

IMAGE(https://dl.dropboxusercontent.com/u/23804686/forums/mart2014/mart_3_0002%2014-06-09%2022-47-57.png)

Ramón Bosque
Astronomia Amateur (3a edició): http://sites.google.com/site/ramonbosque