Memòries anuals d'activitats

Des de l'any 2008 el Grup d'Astronomia de Tiana realitza una memòria d'activitats amb periodicitat anual. Un exemplar d'aquesta memòria es fa arribar a l'Ajuntament de Tiana i al Parc de la Serralada de Marina, que són les entitats amb les que tenim el conveni de col·laboració. En aquestes memòries es resumeixen les activitats que s'han dut a terme, tant de recerca com de divulgació.

En aquesta secció s'aniran pujant les memòries, en format pdf, per que puguin ser consultades. Les activitats que s'hi descriuen estan també o seran penjades a la pàgina web.
-