Observacions (seccions)

Actualment, el Grup d’Astronomia de Tiana es composa de les següents seccions:

  • Planetària: Fonamentalment hem fet observacions sistemàtiques de Júpiter i Mart, i en menor mesura de Saturn.
  • Cel profund: Les observacions de galàxies, nebuloses o cúmuls es realitzen des del local o bé en sortides al Montseny, que permeten gaudir d’un cel més fosc.
  • Heliografia: Diàriament es duen a terme observacions i dibuixos del Sol, a fi i efecte d’estudiar com varia l’activitat solar.
  • Selenografia: Regularment es realitzen observacions de la Lluna. Es pretén estudiar els domus lunars, així com de les formacions de raigs que acompanyen alguns cràters.
  • Cossos menors: Cada cop que hi ha hagut algun cometa relativament brillant s’ha observat i fotografiat. Així mateix s’han fet estudis de l’activitat d’algunes pluges de meteors.
  • Estrelles variables: Estem posant en marxa aquesta secció, amb l’objectiu d’estudiar les variacions en la lluminositat d’algunes estrelles.
  • Estrelles dobles: De moment, les observacions es porten a terme de manera visual, però es pretén realitzar mesures que ens permetin obtenir informació sobre aquests astres.