Informació per prendre imatges de planetes

2 posts / 0 new
Log in or register to post comments Last post
Wed, 23/09/2015 - 12:24 #1
rbosque

Informació per prendre imatges de planetes

De cara a orientar en la presa d’imatges de planetes amb la càmera planetària, en aquesta taula es mostren, per a cada un d’ells, dues dades:
• La brillantor superficial relativa, prenent Saturn com la unitat. Ens dóna una indicació del temps d’exposició i la ganancia que podem fer servir.
• La durada máxima recomanada del video. Està calculada de manera que el desplaçament d’un punt de l’equador del planeta sigui de mig segon d’arc; videos més llargs faran que l’ecuador comenci a estar “mogut”.

Planeta Brillantor Durada máxima video Mercuri 80 No hi ha problema per rotació. Limitat per l’horitzó Venus 300 No hi ha problema per la rotació. Mart 15 15 min en oposicions normals; 9 min en les millors Júpiter 3 2 min Saturn 1 5 min Urà 0.25 44 min Neptú 0.07 64 min
Wed, 23/09/2015 - 18:49
rbosque

Re: Informació per prendre imatges de planetes

En aquesta segona taula es dóna información sobre els dierents telescopis que tenim, i quina és la millor combinació de telescopis i Barlow.
Així, per cada un els tres telescopis que tenim (Celestron 8, Planewave CDK 17 i Takahashi TSA-102) s’indiquen les següents dades:
• El diàmetre i la longitud focal en milímetres.
• La relació focal; quan més petit és aquest valor, més lluminós és el telescopi.
• El límit de Dawes, que ens dóna una idea dels detalls més petits que es poden resoldre amb el telescopi. És orientatiu: amb refractors petits es poden obtenir resolucions millors, mentre que amb telescopis molt grans no es pot arribar a tant.
• El camp que tindria una imatge presa amb la càmera planetària (TIS DBK31) a focus primari.
• L’escala, en segons d’arc per píxel, a focus primari (“f. prim.”) i amb diferents barlows o powermates: x2, x2.5, x3 i x5. Cal tenir en compte que aquest valors són aproximats (s’han de comprovar amb una imatge real).
És important notar que l’escala d’imatge es refereixen als píxels individuals, i per tant estrictament es referiria a càmeres monocromes. La nostra càmera és en color, i per tant presenta una matriu de Bayer. Tot i així, si es pren la imatge en format RAW i es processa amb un programa modern com l’Autostakkert, o bé si es prenen les imatges amb el Firecapture aquests valors són una bona referència.
Es recomana treballar amb una ampliació tal que l’escala de pixel sigui d’aproximadament la meitat de la resolució del telescopi. La major part dels astrofotògrafs planetaris punters treballen a una escala entre 0.1 i 0.2 segons d’arc.

Telescopi Celestron Planewave Takahashi Diàmetre (mm) 200 432 102 Longitud focal 2000 2939 816 Relació focal f/10 f/6.8 f/8 Limit de Dawes (“) 0.58 0.26 1.14 Camp (min. d’arc) 6x8 4x6 15x20 Escala f. prim. (“/px) 0.47 0.32 1.16 Escala Barlow x2 0.24 0.16 0.58 Escala Barlow x2.5 0.19 0.13 0.46 Escala Barlow x3 0.16 0.11 0.39 Escala barlow x5 0.09 0.06 0.23

Ramón Bosque
Astronomia Amateur (3a edició): http://sites.google.com/site/ramonbosque