Contaminació lumínica

La contaminació lumínica és l'emissió nocturna de llum artificial en intensitats o direccions innecessàries per la realització de les activitats previstes en la zona en què s'han instal·lat els llums. A més de les interferències que provoca en la pràctica de l'astronomia pot interferir amb la vida dels animals nocturns i és un malbaratament d'energia.

El Grup d'astronomia de Tiana ha dut a terme activitats adreçades a la conscienciació del públic envers aquesta problemàtica, com ara exposicions i xerrades. A més, col·labora amb l'Ajuntament de Tiana en l'optimització de l'enlluminat públic del poble.

En aquesta pàgina podeu trobar diferents fitxers amb més informació; estan en format PDF, amb la qual cosa per llegir-los cal l'Adobe Acrobat Reader o un programa similar.

Imatges de l'exposició a càrrec del David Rodriguez (Tiana, 25 de gener de 2005)

Cliqueu amb el ratolí per veure les imatges ampliades.