Planetària

La secció d'astronomia planetària és la més activa de l'agrupació. L'observació dels planetes és immune als efectes de la contaminació lumínica, a diferència d'altres activitats, com l'observació d'objectes de cel profund o de cometes.

Els planetes més estudiats han estat Júpiter i Mart, dels que s'ha fet un estudi sistemàtic en gairebé totes les campanyes, i en menor mesura, Saturn. La resta de planetes (Mercuri, Venus, Urà i Neptú) s'observen de manera molt més esporàdica.

Tradicionalment, les observacions es feien visualment -amb dibuixos- i també amb fotografia química. Posteriorment es va començar a emprar càmeres CCD, i des de fa uns anys, webcams, que han suposat un gran salt en la qualitat dels resultats obtinguts.

Per treballar en aquest àmbit fem servir principalment el telescopi Celestron 8, i en ocasions el refractor Takahasi de 102 mm. Per prendre les imatges fem servir una càmera Imaging Source DBK 31AU03.AS).

Projectes: