Estrelles dobles

La secció d'estrelles dobles és una de les més recents de l'Agrupació. L'observació d'aquests astres té una doble vertent: Des d'un punt de vista més "científic", és interessant fer mesures de la separació que hi ha entre les dues estrelles, així com del seu angle de posició, que és l'angle que formen amb respecte el Nord (veure la figura; en taronja es mostra l'angle de separació, i en verd la separació). L'estudi d'aquestes magnituds al llarg del temps ens pot donar molta informació sobre aquestes estrelles, en particular la seva massa.

Sistema binari

D'altra banda, desd'un punt de vista més"estètic", les estrelles dobles són uns astres interessants d'observar, degut al subtil contrast de colors que mostren; aquest contrast es deu tant a factors físics (temperatura de les estrelles) com de percepció per part de l'observador.

Formem part del grup anomenat "Spirit of 33", una agrupació internacional fundada per Luis Argüelles, que intenta observar 33 estrelles dobles diferents a cada constel·lació. Igualment, hi ha un grup dedicat a l'observació de dobles visuals.

També estem explorant les possibilitats de les webcams per prendre imatges d'aquests astres.