Heliografia

L'observació del Sol presenta moltes peculiaritats quan es compara amb la resta de projectes d'observació. En particular cal anar fent mesures amb meticulositat, en moments que coincideixen amb l'horari laboral de molts dels socis. Dins del Grup d'Astronomia de Tiana, aquesta activitat ha anat a càrrec, successivament, d'I. C. Peiró i de J. Conill. Actualment estan participant J. Ribot, G. Martínez i C. Grabenbauer.

Podeu veure algunes de les imatges que anem fent en la secció d'heliografia del nostre fòrum (enllaç)

 

Eclipsis

S'ha anat fent també seguiments dels eclipsis solars (parcials i anulars) que han estat visibles des de Tiana; alguns socis han pogut observar i fotografiar l'eclipsi total de Sol que va ser visible des del Nord d'Europa el dia 11 d'agost de 1999.

Eclipsis estudiats