Cel profund

La secció de Cel Profund estudia els objectes astronòmics situats fora del Sistema Solar, amb l'excepció de les estrelles; fonamentalment galàxies, cúmuls (obserts i globulars) i nebuloses. Aquests són objectes molt poc lluminosos, per la qual cosa si el cel no és perfectament fosc no es poden observar ni fotografiar.

Des de l'observatori fem servir principalment el telescopi Planewave CDK17 i la càmera CCD SBIG 1001-E per prendre imatges; aquesta càmera té una roda de filtres per fer tricromies, i també un joc de filtres de banda estreta. També s'observen visualment amb el mateix Planewave (si no tè la CCD acoblada) i amb el Celestron 8.

Els socis també fan sortides a altres llocs més foscos, com ara el Montseny o el Pirineu per aprofitar cels més foscos que el de Tiana.

Projectes