Campanyes d'Observació Solar

La presa de Imatges del Sol és possiblement de les més difícils de fer donada l'alta lluminositat del Sol. Cal de Instruments, filtres solars d'objectiu, Prismes específics, com el de Herschel o directament telescopis que només tenen la funció Observacional i fotogràfica del Sol.  Recordeu que no heu de mirar en cap cas el Sol de forma directa ni amb instruments ni tan sols a ull nu!!!